Muğan və Lənkəran qəzası

  Bölmə: Tarix / Manşet Tarix: 20-06-2016, 06:48 Oxunma sayı: 1679
  Muğan və Lənkəran qəzası
  1918-ci il mart soyqırımından sonra
  Cənub bölgəsində “Muğan Müvəqqəti hərbi diktaturası” və ya “Beşlər diktaturası”nı kimlər yaratdı?
  Ərkivan mahalının komissarı Neyparidzeye Çaxırlı kəndinin qorunması üçün yerli sakinlərdən nələr tələb edib?
  93 günlük Muğan Hökuməti...

  Muğan və Lənkəran qəzası1917-ci il Oktyabr çevrilişindən sonra Bakıda hakimiyyəti ələ keçirmiş Bakı Soveti quberniyaya daxil olan qəzaların, o cümlədən Lənkəran qəzasının zor gücünə sovetləşdirilməsinə çalışırdı. 1918-ci ilin martında Lənkəran qəzasında da günahsız insanların nahaq qanı axıdıldı. Həmin il aprelin 12-də Bakı Soveti Lənkərana 280 nəfərlik silahlı dəstə göndərdi və aprelin 14-də qəzada sovet hakimiyyətinin qurulması elan olundu.
  Rusiya imperiyasının dağılması ilə milli ucqarlarda, o cümlədən Azərbaycanda da azadlıq mübarizəsi gücləndi. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı. Müstəqilliyi Tiflis şəhərində elan olunmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk paytaxtı qədim Gəncə şəhəri olmuşdu. Çünki o zaman Bakıda Moskvanın iradəsi ilə yaradılmış Bakı Xalq Komissarları Soveti (BXKS) - Bakı Kommunası hökmranlıq edirdi. Onun əsas özəyini daşnakpərəst bolşeviklər təşkil edirdi.
  Lənkəran qəzasında sovet hakimiyyəti 1918-ci il avqustun 4-də, Azərbaycan müstəqilliyini elan edəndən 68 gün sonra süqut etdi və əvəzində “Muğan Müvəqqəti hərbi diktaturası” və ya “Beşlər diktaturası” yaradıldı.
  "Muğan hökuməti" antiazərbaycan siyasəti yeridir, denikinçilərin Cənubi Qafqazda ağalığını təmin etməyə çalışırdı. Denikinçilərin hakimiyyətdə olduğu 9 ay ərzində Lənkəranda görünməmiş talanlar, qırğınlar olmuşdur.
  Muğan Sovet Respublikası
  "Muğan hökuməti" 1919-cu il aprelin 25-də yıxıldı və Muğan Sovet Respublikası (1919-cu il 25 aprel - 27 iyul) quruldu. Muğan Sovet Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanımaqdan imtina etdi. Bəzi sosialist tədbirlərinə baxmayaraq, Muğan Sovet Respublikası xalq arasında nüfuz qazana bilmədi və 1919-cu il iyulun 27-də süquta uğradı. Lənkəran qəzasında hakimiyyət Muğan qüvvələrinin əlinə keçdi. Ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasına xüsusi önəm verən Cümhuriyyət hökuməti Lənkəran qəzasında öz hakimiyyətinin qurulması uğrunda fəal mübarizəyə başladı. Bu məqsədlə xüsusi dəstə təşkil olundu. Hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov iyulun 23-də Lənkəran qəzasının sakinlərinə müraciət imzaladı. Lənkəran əməliyyatı uğurla başa çatdı. Qəzada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin suveren hüquqları 1919-cu ilin avqustunda bərpa edildi. (Yəni, Azərbaycan müstəqilliyini elan edən 1 il 2 ay sonra). Həmin dövrdə yaradılmış “Talış-Muğan Respublikası” haqqında da ziddiyyətli fikirlər var. Hnası ki, biz bu mövzuya ayrıca qayıdacağıq.
  Cənubda erməni-bolşevik azğınlığı
  Tarixdən məlumdur ki, 1917-1920-ci illərdə Lənkəran qəzasında ictimai-siyasi vəziyyət daha da gərginləşmiş, tez-tez hakimiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir. Buna görə də qəzada erməni-bolşevik azğınlığı daha uzun müddətdə davam etmişdir.
  AXC 1918-ci il ərzində Bakıda öz planlarını böyük çətinliklərlə həyata keçirirdi. Hökumətin üzləşdiyi ciddi çətinliklərdən istifadə edən müxtəlif təşkilatlar Muğanda və Lənkəranda öz hökumətlərini qurmaq üçün hər cür təxribat və qırğınlar törədirdilər.
  Muğanda əkin yerləri malağan rusları tərəfindən ələ keçirilmişdi. Çox kəndlərdə evlər ermənilər və ruslar tərəfindən yandırılmış və dağıdılmışdı. 1919-cu ilin yanvar ayında Lənkəran uyezdinin müsəlman işlər vəkili Teymur bəy Bayraməlibəyov dağıdılmış müsəlman kəndlərinin 50 nəfər nümayəndəsi ilə general Tomsonun qəbulunda olmuş, yazmış olduğu müraciətnaməni də generala çatdırmışdır. Müraciətnamədə müsəlman kəndlərinin rus və erməni silahlıları tərəfindən yandırılıb dağıdılmasından, onların aclıq və səfalətdən əzab-əziyyət çəkdiklərini, uyezdin 300 min nəfər əhalisinin qorxu altında yaşadıqlarından bəhs edilmişdi. Müraciətnamədə həmçinin Xırmandalı, Qədirli, Həsənli, Eminli, Kərbəlayi Abdullah Təkləsinin müsəlman əhalisindən əkin yerlərinin alınaraq ruslara verildiyi gostərilirdi.
  Masallı və ətraf kəndlərin əhalisi bolşevik və erməni silahlı dəstələrinin aramsız hücumlarından çox əziyyət çəkirdilər. Əhalinin vəziyyəti gündən –günə pisləşməkdə idi. Hər gecə kəndlərə girib camaatı qarət etməklə kifayətlənməyən quldurlar, hətta mindiyi atı əllərindən alırdılar. Kəndlərdə keşikçi dəstələrı təşkil edilmışdi ki, quldurların gəlişi ilə camaatı xəbərdar etsinlər.

  Ərkivan mahalının komissarı Neyparidzeye Çaxırlı kəndinin qorunması üçün yerli sakinlərdən nələr tələb edir?

  Çaxırlı kəndinə hücum edən erməni-rus silahlıları kənddə gizlənmiş ”Müsavat”in Lənkəran şöbəsinin sədri Yusif bəy Bayraməlibəyovu ələ keçirirlər. Onu azadlığa buraxmaq üçün çoxlu pul tələb edir və məqsədlərinə nail olduqdan sonra azad edirlər. Sonra silahlılar kənd sakini Məşhədi Şahpələngi döyüb pulunu və mal-qarasını əlindən alırlar. Buna etiraz edən oğlu Fətullahı isə qəbiristanlığa aparıb güllələmək istəyirlər. Lakin atası yenə də 5 min rubl pul vermək şərti ilə oğlunu azad edə bilir. Səhəri gün silahlılar kəndə hücum çəkib Nəsrəddin Şahbaz oğlunun 60 baş qoyununu aparırlar. Çaxırlı kəndinin ağsaqqalları bu haqsızlığa son qoymaq üçün Ərkivan mahalının komissarı Neyparidzeye şikayyət edirlər. Kənd camaatının şikayətinə cavab olaraq komissar yeddi nəfərlik silahlı dəstəni kəndi mühafizə etmək üçün onların ixtiyarına göndərir. Bunun əvəzində isə hər evdən 100 rubl və bundan başqa hər gecə üçün 1 qoyun, 300 yumurta, 10 girvənkə yağ, 5 toyuq tələb edirlər. Onsuz da ağır olan kənd camaatının vəziyyəti bundan sonra daha da ağırlaşır.

  Ermənilər Ərkivanda Qala Bazarına
  niyə gəlmişdi?

  Malağanlar və ermənilər isə gürcu əsilli Nayparidzeni müsəlmanlara tərəfdar olduğu üçün ölümlə hədələyirlər. Silahlı ermənilər əvvəlcə Qala bazarına gəlib komissarı görməyəndə Ərkivana gedirlər. Onun ərkivanlı Qulaməli Qədir oğlunun evində olduğunu bilən silahlılar evi mühasirə edirlər. Tüfəng səsini eşidən camaat vahiməyə düşərək kənddən qaçmağa məcbur olur. Mahal komissarı isə ölümdən qurtulub Lənkərana qaçır. Erməni-rus əsgərləri qisas almaq üçün yenidən Qala bazarına qayıdıb dükanları qarət edir və yandırırlar.

  Molla İsgəndərin öldürülməsi və Lənkərandakı silahlı dəstələr

  Şirvanlı tacir Malik Mahmud oğluna məxsus bəzzaz və tənbəki dükanından 30 min rubulluq malı arabalarla Malağana ( Masallının indiki Kalinovka kəndi) aparırlar. İki gün sonra Yeddioymaq kəndinə hücum edən silahlılarla atışmada kənd sakini Molla İsgəndər qətlə yetirilir.
  Bu dövrdə Lənkəranda fəaliyyət göstərən silahlı dəstələrin sayı-hesabı bilinmirdi. Bunların çoxu çar ordusunun əsgər və zabitləri olub, Rusiyada sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra kommunist bolşeviklərə xidmət etməyə başladılar.

  Erməni polkovniklər Avetisov və Makarovun Lənkəranda elədikləri

  Bəhs olunan dövrdə ingilislərin dayağı, milliyyətcə erməni olan polkovnik Avetisov və Makarovun qoşun hissələri Lənkəranda meydan oxuyurdular. Onlar general Tomsonun sədaqətli adamları idilər. Makarovun 5 min nəfərlik birləşmiş qoşunla hələ 1918-ci ilin dekabrında Lənkərana daxil olması bildirilir. Onların vəhşiliyindən cana gəlmiş camaat dövrün tanınmış ziyalılarından olan Teymur bəy Bayraməlibəyovu türk qoşunları baş komandanı Nuru Paşanın yanına göndərirlər. Lənkəran ziyalıları Nuru Paşaya göndərdikləri məktubda yazırdılar: “...Avetisov Lənkəranda ermənilərdən ibarət tərəfdarlar toplamışdır. O, 1919-cu il fevralın 1-də lənkəranlı Əkbər Qəribovun, Xəlil Nəcəfqulu oğlunun evinə quldur kimi basqın etmiş, evdəki qiymətli şeyləri aparmışdır. Belə biabırçılığa türk oğlu, müsəlman dözə bilməz. Xahiş edirik köməklik göstərəsiniz”.
  Polkovnik Makarovun dəstəsində qalan 100 nəfər silahlının hamısı ermənilər idi. Bu dəstənin üzvləri 1919-cu ilin yanvarında Böyük Bazarda Məşədi İbrahim Səmədovun dükanını dağıtmış, onun 15 min rubldan çox ərzaq və qeyri ərzaq mallarını götürüb aparırlar. Güllük məhəlləsində isə Mir Mehti Quluyevin 15 min rubulluq, Məşədi Cəbrayıl Abbasəliyevə məxsus dükanı dağıdaraq 18 min rubulluq parçanı aparırlar. Lakin çox çəkmir ki, polkovnik Makarovun qoşunu tərk-silah edilir.
  Lənkəranda fəaliyyət göstərən digər silahlı birləşmələrdən biri Muğan hökumətinin bolşevik və ermənilərdən ibarət olan bölmələri idi. Onun əsgərləri Yermalay mehmanxanasını zəbt edib oradan yatacaq, qab-qacaq və 25 min rubulluq şərab aparmışdılar. Bu dəstənin 3 erməni əsgəri mart ayında Yəhya Axundovun Böyük bazardakı dükanını qarət edib əlini və üzünü xəncərlə doğrayır, onun 3200 rubl pulunu alırlar. İki gün sonra isə ermənilər Kiçik bazarda Məşhədi Ruhullah Qasımovun dükanını talan edib arpa və ununu aparmaqla ona 5 min rubl zərər vururlar.
  Gərmətük kəndində Zülfüqar Hacı Məhəmməd oğlunun evinə soxulan erməni əsgərləri ondan pul tələb edirlər. İstədiklərinə nail olmayan ermənilər ev sahibinin ayaqlarını gülləbarana tuturlar. Erməni əsgərləri həmçinin Səfərəli Məşədi Cabbar oğlunu döyərək onun 7 min rubl pulunu və evinin əşyalarını, Balağa Məşhədi Manqay oğlunun pulunu və qiymətli ev əşyalarını aparırlar.

  Ermənilər Lənkəranın Vələdi kəndidndə

  Ermənilərin Vələdi kəndindəki zülm və qarətləri daha dözülməz idi. Müqavimət göstərən kənd sakinlərini yerindəcə güllələyirdilər. Onlar Ağahüseyn Cavad oğlunu ağaca sarıyıb güllələyirlər. Şahidlər onub bədənində 28 güllə yarasının olduğunu deyirdilər. Böyük Bazarda çayçı Dadaş ermənilər tərəfindən qılıncla ağır yaralanmışdır.
  Ermənilərlə birləşən Privolnı kəndindən olan ruslar Çaxırlı kəndini yandıraraq Mirzə Əhməd Əhmədovun qoyun və mal-qarasını, pulunu ələ keçirirlər. Bununla kifayətlənməyən ermənilər onun Biləsuvarda yerləşən su dəyirmanını əlindən alaraq Privolnudan olan Repinə verirlər.
  Lənkəran qəzasının Şahağacı və Potasər kəndləri Fyodor Uşubayev və Tkaçovun rus-erməni birləşmələrinin zülmündən çox əziyyət çəkirdilər. Camaat qorxu içində yaşayırdı. Onlar xalqı Cümhuriyyəti tanımamağa çağırır, müsəlmanları qorxu içində saxlamaq üçün kənd və şəhərlərdə piyada və atlarla dolaşırdılar. Uşubayevin əsgərləri Şahağacı kəndində Hüseyn Rəhim oğlunu, Məhəmməd Hacı Nəcəfəli oğlunu, Lənkəranda İrandan olan tələlbəni güllə ilə vurub öldürmüşdülər. May ayında ermənilər Seyidəkəran kəndində 3 kişini və 1 arvadı boğaraq öldürmüşdülər.
  1919-cu ilin ikinci yarısına qədər Lənkəran qəzası və Muğanın bir hissəsi tamamilə Azərbaycan hakimiyyətinin tabeliyinə keçməmişdi. Bu ərazilərdə kifayət qədər dövlətə müqavimət göstərən silahlı qüvvələr mövcud idi. Həmin qüvvələrin qəti surətdə məğlub edilməsi yalnız AXC Hərbi Nazirliyin birləşmələri tərəfindən həyata keçirilən 1919-cu ilin uğurlu avqust əməliyyatından sonra mümkün oldu.
  Bu gün heç kimə sirr deyil ki, gənc Azərbaycan Cümhuriyyəti bütün bölgələrdə nəzarəti bərpa eləyənə qədər həm Qarabağda, həm də Lənkəran uyezdində özbaşınalıqlar olmuşdu. Qarabağdakı məsələlərin kökü aydındır. Lənkəran uyezdində isə Kolçakın, Denikinin və bolşeviklərin hərbi qüvvələri buranı qan çanağına döndərmişdilər.

  Azərbaycan Respublikası Hərbiyyə Nazirliyinin Baş Qərargahının operativ kəşfiyyat idarəsinin məlumatından oxuyuruq: “Lənkəranda bolşeviklərin 1200-dən 1500-dək silahlı adamı var. Bunlar əsasən 1-ci Dünya Müharibəsində iştirak eləmiş ruslar və ermənilərdir. 2-ci qüvvə denikinçilərdir”. Bu qüvvələr Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Lənkəran uyezdində meydan sulayırdılar və hərəsi də bir “respublika” yaratdığını elan eləmişdilər. Bundan əziyyət çəkənlər isə təbii ki, yerli əhali idi. Cümhuriyyət ordusunun Lənkəran quberniyasında qayda-qanun yaratmasına qədər bu bölgədə İllarion Talixadze, Timofey Ulyantsev, Nikolay Tutuşkin, David Çirkin, Terentiy Suxorukin, İlyaşeviç və b.azğınlıq ediblər.
  Gənc Azərbaycan Cümhuriyyəti təbii ki bu durumla barışa bilməzdi və təcili tədbirlər görülməliydi. Hərbi Nazir Səməd bəy Mehmandarovun Lənkəran uyezdinin əhalisinə ünvanlanmış çağırışından oxuyuruq: “Vətəndaşlar, Azərbaycan Respublikası Hökumətinin iradəsilə mən Lənkəran uyezdində vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq, orda qayda-qanun yaratmaq, sizləri qatillərdən xilas eləmək üçün dəstə göndərirəm. Azərbaycan ordusu heç bir milli və dini ayrı-seçkiliyə yol vermədən Lənkəran uyezdinə qanunçuluq və ədalət gətirəcək, Silahlı qüvvələrin himayəsilə bölgədə tezliklə əmin-amanlıq bərpa olunacaq...
  ...Hər bir silahlı müqavimət ölüm hökmü ilə cəzalandırılacaq və orduya belə hallara qarşı amansız davranmaq əmri verilib. Öz növbəmdə həmçinin dəstənin rəisinə dinc əhaliyə qarşı heç bir zorakılığa yol verilməməsini tapşırmışam”.
  Cavad bəy Rza bəy oğlu Məlikyeqanov 1919-cu ildə Lənkəranın general-qubernatoru təyin edildikdən sonra denikinçilərə qarşı mübarizə daha da gücləndi.
  Beləliklə, general Səlimovun komandiri olduğu Cümhuriyyətin hərbi hissələri Lənkəran general-qubernatoru Cavad bəy Məlikyeqanovun rəhbərliyi ilə çoxdan bəri nizamsızlıqdan cana doymuş bölgəyə daxil olur və qısa müddətə həm bolşevikləri, həm də denikinçiləri buradan qovub çıxarır. General Səlimovun komandanlığı ilə Prişibdən Lənkərana qədər təntənə İlə keçid eləyən Azərbaycan ordusu yerli əhali tərəfindən “Yaşasın!” sədaları ilə qarşılanırdı.

  Mürvət Abbasov
  Tarix üzrə fəlsəfə doktoru.
  (Yazi Zahir Əmənov tərəfindən redaktə edilmişdir)R4suloffR4suloff
  replica Rolex watches 24 iyun 2016 16:26 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  Swiss engineering, precision cheap Zenith watchesbreitling replica watchescheap Girard-Perregaux watches crafted timepieces. We are manufacturers and sellers of these top quality breitling replica watches</span> replica watches,we can providecheap Mido watchesyou the breitling replica watchescheap MONTBLANC watches cheapest factory price and the best quality cheap Blancpain watchesbreitling replica watches products.

  These products are not cheap imitations, they are genuine replicas of the real products. All <strong>breitling replica watches</strong> .cheap NOMOS watchesour replica watches have alike look and feel of the original replica Longines ukbreitling replica watches</em> products. Swiss luxury watchWearing these expensive looking cheap replica Rolexreplica watches is prestigious, they make a statement at work and at play
  Cavab yaz
  miu miu outlet 26 iyun 2016 20:51 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  Osborne account seeks to calm fears George Osborne will affair a account aboriginal on Monday morning in a bid to calm markets afterwards the abruptness Brexit vote triggered agitation on Friday.The Adjudicator has not announced about back the Leave attack won Thursday's referendum.His aim will be to accommodate advance about replica watches uk the UK's bread-and-butter and banking stability, a Treasury official said.Before that account the batter fell further, down addition 2.6% adjoin the dollar at $1.34.Mr Osborne will broadcast his comments afore European markets accessible at 08:00miu miu replica .A Treasury agent said: "The Adjudicator will accomplish a account to accommodate advance about banking and bread-and-butter adherence in ablaze of the acclamation aftereffect and the accomplishments that he and the blow of the government will be demography to assure the civic absorption over the advancing period."Governor Mark Carney said on Friday said the Bank was accessible to accommodate £250bn of added funds to chloe replica abutment banking markets.Leave apostle Boris Johnson - a adversary to become Conservative affair baton - said Mr Carney should abide in his job admitting advancing beneath blaze from some Brexit campaigners for highlighting the risks of abrogation the European Union.
  Cavab yaz
  dengdeng 24 iyul 2016 20:18 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  Big stars favorite Replica Hermes Handbag full luxury star quality.The Replica Prada Handbags is most of the superstard best choice.From a Replica Omegato a Replica IWC to a vintage Replica Rolex, there are superb timepieces in the four-figure range-many of which will hold their value,You don’t have to spend five figures to get a great Replica Breitling.When looking for a Rolex Air King in this price range, there are a few things to keep in mind.

  Replica Hermes Handbag

  Replica Prada Handbags

  Replica Omega

  Replica IWC

  Replica Rolex

  Replica Breitling

  Rolex Air King
  Cavab yaz
  John Smith 27 iyul 2016 19:17 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  Want to buy watches friends can come take a look at the newly opened shop
  a lot of concessions , high quality assurance
  replika breitling
  Cavab yaz
  iphonecase 21 avqust 2016 19:08 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  apple iphone four Back covers totally cover the back again facet of the apple iphone defending it and are frequently created of top of the range plastic.
  Hermes iPhone 6 Plus Cases
  Kate Spade iPhone 6 Plus Cases
  Michael Kors iPhone 6 Plus Cases
  Tory Burch iPhone 6 Plus Cases
  Cavab yaz
  faksjf 29 avqust 2016 05:06 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  Isn’t that absolutely the argumentation aftereffect of “our” succes? We all capital the prices to go up, we all capital the apple to replica watches uk see how appropriate our attenuate watches are and for years you could acquisition abundant offers accessible to the bazaar if you just paid 10-20 % added afresh the rest. This badly afflicted and prices for acceptable superior are abundant college than afore because accession best rolex replica has become actual populair. Logically accordingly everybody complains, the bargain houses, the dealers and the collectors, they all ambition more…..Let’s be honest, 2 actor is for a lot of humans activity changing. Abounding will never acquire that abundant in their accomplished life. Spending it on a best rolex replica is special, actual special!

  The top 1 % of the market, the air-conditioned affluent that can calmly allow abacus accession of such bays to their collection, are befitting the bargain houses alive. The 5 x best rolex replica pictured aloft accept now been awash for 7 million, whilst 4-6 years ago they costed about 2 million, authoritative a acknowledgment of 4 to 5 actor profit, that is insane! Not abounding stocks, gold, bonds or absolute acreage accept such a performance. Thus abounding added affluent access the replica watches uk, diamond, car and art bazaar authoritative huge profits. Partly because money is not accompany annihilation at the coffer but alone because attenuate iconic architecture in abundant action has been accurate to be a save investment in asperous times. Museums for instance about the apple are badly popular, answer the accent of replica watches their curated rarities to the public.
  Cavab yaz
  motnres 7 dekabr 2016 21:54 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  La montre est livré avec un cadran noir avec <a href="http://www.frrepliquemontre.com" title="replique montre">replique montre</a> trois subdials blanc. Bien que le cadran semble occupé, il s'est quand même étonnamment facile à lire. Comme tous les navitiers, le cadran noir distinctif dispose d'une fenêtre de date, ainsi que des marqueurs de trois heures. Une autre touche agréable devrait être le <a href="http://www.repliquemontresfrance.com" title="fausse montre">fausse montre</a> fait que les mains pour chacun des subdials sont faites avec le même acier inoxydable brillant juste comme le cas. Cependant, le fond du cadran est blanc argenté ayant un motif rayonnant qui contraste bien avec le cadran noir.
  Tout comme l'original, cette <a href="http://www.frrepliquemontre.net" title="replique de montre">replique de montre</a> Breitling Navitimer 01 est un type classique à deux poussoirs. La montre est livrée avec un bouton marche / arrêt. En outre, il dispose d'un bouton de réinitialisation. La sensation <a href="http://www.breitlingreplique.com" title="replique breitling">replique breitling</a> des boutons peut être mesurée avec juste un clic satisfaisant. Une autre chose de mon examen était que, au début, les boutons sont apparus un peu dur. Mais ce n'est pas un problème. Une chose que je dois féliciter de cette <a href="http://www.etamontre.fr" title="replique montre de luxe">replique montre de luxe</a>, c'est qu'il a été fabriqué très bien.

  La montre est livré avec un cadran replique montre noir avec trois subdials blanc. Bien que le cadran semble occupé, il s'est quand même étonnamment facile à lire. Comme tous les navitiers, le cadran noir distinctif dispose d'une fenêtre de date, ainsi que fausse montre des marqueurs de trois heures. Une autre touche agréable devrait être le fait que les mains pour

  cadran replique de montre est blanc argenté ayant un motif rayonnant qui contraste bien avec le cadran noir.
  Tout comme l'original, cette réplique Breitling Navitimer 01 est un type classique à deux poussoirs. La replique breitling est livrée avec un bouton marche / arrêt. En outre, il dispose d'un bouton de réinitialisation. La sensation des boutons peut être replique montre de luxe mesurée
  Cavab yaz
  obab 31 mart 2017 18:33 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  I also really think this replica watches sale
  Rolex Submariner Replica Watch in totally matte buy replica watches black looks awesome, and that will probably be my Breitling replica next Rolex Replica Watch investment.
  Cavab yaz
  ndossan 6 aprel 2017 15:37 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  Non hanno mai la briga di entrare nei replica orologi svizzeri dettagli, né sono interessati a ciò che indossano fintanto che serve il loro scopo. Gli orologi Bvlgari repliche ingannare entrambi.
  Cavab yaz

  Lənkəran Şəhər Polis Şöbəsinin rəisindən şikayət var

  Həmin şöbənin sabiq zabiti bildirir ki, bu günlərdə Lənkərana gələcək Azərbaycan Daxili İşlər Naziri, general polkovnik, cənab Ramil Usubovun qəbuluna girməmək üçün onu şərləyib həbs etdirmək istəyirlər. Həmin zabitin Yaşar...

  Qədim Muğan||--||

   Azərbaycan Respublikası ərazisində bir Muğaniyyə və bir də Muğan olmuşdur. Bizim yazdıqlarımız Muğaniyyə deyil, Muğan haqqında olacaq....

  Mart qırğını cənubda necə reallaşdı?||--||

   Lənkərana yerləşdirilmiş erməni, rus qoşunları burada hansı fəlakətlər törətdilər...

  Azərbaycanın ən uzunömürlü paytaxtı - Şamaxı||--||

   Şamaxını niyə gözəl kral şəhəri adlandırırdılar?...

  1990-cı ilin Lənkəran faciəsi||--||

   Lənkəran cəbhəçiləri Lənkəranda hökumət idarələrini niyə boykot etdilər? Haftoni meşəsində rus qoşunları ilə cəbhəçilər niyə atışdı? Əlikram Hümbətov cəbhəçilər üçün hansı problemləri yaratdı? Ulyanovska aparılan 37...

  Rəy əlavə edin
  Rəy yazarsan html kodlardan istifadə edə bilərsiniz

  Kodu daxil edin:
  Təhlükəsizlik kodunun təsviri üçün bu şəkildəki kodu daxil edin
  yenilə, əgər kod görünmürsəİyun 2017 (34)
May 2017 (35)
Aprel 2017 (9)
Mart 2017 (4)
Fevral 2017 (1)
Yanvar 2017 (4)
«    İyun 2016    »
BeÇaÇCaCŞB
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Web Design: Rasuloff
Muğan və Lənkəran qəzası » Cənub Xəbərləri - Regional Qazet

  Muğan və Lənkəran qəzası

  Bölmə: Tarix / Manşet Tarix: 20-06-2016, 06:48 Oxunma sayı: 1679
  Muğan və Lənkəran qəzası
  1918-ci il mart soyqırımından sonra
  Cənub bölgəsində “Muğan Müvəqqəti hərbi diktaturası” və ya “Beşlər diktaturası”nı kimlər yaratdı?
  Ərkivan mahalının komissarı Neyparidzeye Çaxırlı kəndinin qorunması üçün yerli sakinlərdən nələr tələb edib?
  93 günlük Muğan Hökuməti...

  Muğan və Lənkəran qəzası1917-ci il Oktyabr çevrilişindən sonra Bakıda hakimiyyəti ələ keçirmiş Bakı Soveti quberniyaya daxil olan qəzaların, o cümlədən Lənkəran qəzasının zor gücünə sovetləşdirilməsinə çalışırdı. 1918-ci ilin martında Lənkəran qəzasında da günahsız insanların nahaq qanı axıdıldı. Həmin il aprelin 12-də Bakı Soveti Lənkərana 280 nəfərlik silahlı dəstə göndərdi və aprelin 14-də qəzada sovet hakimiyyətinin qurulması elan olundu.
  Rusiya imperiyasının dağılması ilə milli ucqarlarda, o cümlədən Azərbaycanda da azadlıq mübarizəsi gücləndi. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı. Müstəqilliyi Tiflis şəhərində elan olunmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk paytaxtı qədim Gəncə şəhəri olmuşdu. Çünki o zaman Bakıda Moskvanın iradəsi ilə yaradılmış Bakı Xalq Komissarları Soveti (BXKS) - Bakı Kommunası hökmranlıq edirdi. Onun əsas özəyini daşnakpərəst bolşeviklər təşkil edirdi.
  Lənkəran qəzasında sovet hakimiyyəti 1918-ci il avqustun 4-də, Azərbaycan müstəqilliyini elan edəndən 68 gün sonra süqut etdi və əvəzində “Muğan Müvəqqəti hərbi diktaturası” və ya “Beşlər diktaturası” yaradıldı.
  "Muğan hökuməti" antiazərbaycan siyasəti yeridir, denikinçilərin Cənubi Qafqazda ağalığını təmin etməyə çalışırdı. Denikinçilərin hakimiyyətdə olduğu 9 ay ərzində Lənkəranda görünməmiş talanlar, qırğınlar olmuşdur.
  Muğan Sovet Respublikası
  "Muğan hökuməti" 1919-cu il aprelin 25-də yıxıldı və Muğan Sovet Respublikası (1919-cu il 25 aprel - 27 iyul) quruldu. Muğan Sovet Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanımaqdan imtina etdi. Bəzi sosialist tədbirlərinə baxmayaraq, Muğan Sovet Respublikası xalq arasında nüfuz qazana bilmədi və 1919-cu il iyulun 27-də süquta uğradı. Lənkəran qəzasında hakimiyyət Muğan qüvvələrinin əlinə keçdi. Ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasına xüsusi önəm verən Cümhuriyyət hökuməti Lənkəran qəzasında öz hakimiyyətinin qurulması uğrunda fəal mübarizəyə başladı. Bu məqsədlə xüsusi dəstə təşkil olundu. Hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov iyulun 23-də Lənkəran qəzasının sakinlərinə müraciət imzaladı. Lənkəran əməliyyatı uğurla başa çatdı. Qəzada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin suveren hüquqları 1919-cu ilin avqustunda bərpa edildi. (Yəni, Azərbaycan müstəqilliyini elan edən 1 il 2 ay sonra). Həmin dövrdə yaradılmış “Talış-Muğan Respublikası” haqqında da ziddiyyətli fikirlər var. Hnası ki, biz bu mövzuya ayrıca qayıdacağıq.
  Cənubda erməni-bolşevik azğınlığı
  Tarixdən məlumdur ki, 1917-1920-ci illərdə Lənkəran qəzasında ictimai-siyasi vəziyyət daha da gərginləşmiş, tez-tez hakimiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir. Buna görə də qəzada erməni-bolşevik azğınlığı daha uzun müddətdə davam etmişdir.
  AXC 1918-ci il ərzində Bakıda öz planlarını böyük çətinliklərlə həyata keçirirdi. Hökumətin üzləşdiyi ciddi çətinliklərdən istifadə edən müxtəlif təşkilatlar Muğanda və Lənkəranda öz hökumətlərini qurmaq üçün hər cür təxribat və qırğınlar törədirdilər.
  Muğanda əkin yerləri malağan rusları tərəfindən ələ keçirilmişdi. Çox kəndlərdə evlər ermənilər və ruslar tərəfindən yandırılmış və dağıdılmışdı. 1919-cu ilin yanvar ayında Lənkəran uyezdinin müsəlman işlər vəkili Teymur bəy Bayraməlibəyov dağıdılmış müsəlman kəndlərinin 50 nəfər nümayəndəsi ilə general Tomsonun qəbulunda olmuş, yazmış olduğu müraciətnaməni də generala çatdırmışdır. Müraciətnamədə müsəlman kəndlərinin rus və erməni silahlıları tərəfindən yandırılıb dağıdılmasından, onların aclıq və səfalətdən əzab-əziyyət çəkdiklərini, uyezdin 300 min nəfər əhalisinin qorxu altında yaşadıqlarından bəhs edilmişdi. Müraciətnamədə həmçinin Xırmandalı, Qədirli, Həsənli, Eminli, Kərbəlayi Abdullah Təkləsinin müsəlman əhalisindən əkin yerlərinin alınaraq ruslara verildiyi gostərilirdi.
  Masallı və ətraf kəndlərin əhalisi bolşevik və erməni silahlı dəstələrinin aramsız hücumlarından çox əziyyət çəkirdilər. Əhalinin vəziyyəti gündən –günə pisləşməkdə idi. Hər gecə kəndlərə girib camaatı qarət etməklə kifayətlənməyən quldurlar, hətta mindiyi atı əllərindən alırdılar. Kəndlərdə keşikçi dəstələrı təşkil edilmışdi ki, quldurların gəlişi ilə camaatı xəbərdar etsinlər.

  Ərkivan mahalının komissarı Neyparidzeye Çaxırlı kəndinin qorunması üçün yerli sakinlərdən nələr tələb edir?

  Çaxırlı kəndinə hücum edən erməni-rus silahlıları kənddə gizlənmiş ”Müsavat”in Lənkəran şöbəsinin sədri Yusif bəy Bayraməlibəyovu ələ keçirirlər. Onu azadlığa buraxmaq üçün çoxlu pul tələb edir və məqsədlərinə nail olduqdan sonra azad edirlər. Sonra silahlılar kənd sakini Məşhədi Şahpələngi döyüb pulunu və mal-qarasını əlindən alırlar. Buna etiraz edən oğlu Fətullahı isə qəbiristanlığa aparıb güllələmək istəyirlər. Lakin atası yenə də 5 min rubl pul vermək şərti ilə oğlunu azad edə bilir. Səhəri gün silahlılar kəndə hücum çəkib Nəsrəddin Şahbaz oğlunun 60 baş qoyununu aparırlar. Çaxırlı kəndinin ağsaqqalları bu haqsızlığa son qoymaq üçün Ərkivan mahalının komissarı Neyparidzeye şikayyət edirlər. Kənd camaatının şikayətinə cavab olaraq komissar yeddi nəfərlik silahlı dəstəni kəndi mühafizə etmək üçün onların ixtiyarına göndərir. Bunun əvəzində isə hər evdən 100 rubl və bundan başqa hər gecə üçün 1 qoyun, 300 yumurta, 10 girvənkə yağ, 5 toyuq tələb edirlər. Onsuz da ağır olan kənd camaatının vəziyyəti bundan sonra daha da ağırlaşır.

  Ermənilər Ərkivanda Qala Bazarına
  niyə gəlmişdi?

  Malağanlar və ermənilər isə gürcu əsilli Nayparidzeni müsəlmanlara tərəfdar olduğu üçün ölümlə hədələyirlər. Silahlı ermənilər əvvəlcə Qala bazarına gəlib komissarı görməyəndə Ərkivana gedirlər. Onun ərkivanlı Qulaməli Qədir oğlunun evində olduğunu bilən silahlılar evi mühasirə edirlər. Tüfəng səsini eşidən camaat vahiməyə düşərək kənddən qaçmağa məcbur olur. Mahal komissarı isə ölümdən qurtulub Lənkərana qaçır. Erməni-rus əsgərləri qisas almaq üçün yenidən Qala bazarına qayıdıb dükanları qarət edir və yandırırlar.

  Molla İsgəndərin öldürülməsi və Lənkərandakı silahlı dəstələr

  Şirvanlı tacir Malik Mahmud oğluna məxsus bəzzaz və tənbəki dükanından 30 min rubulluq malı arabalarla Malağana ( Masallının indiki Kalinovka kəndi) aparırlar. İki gün sonra Yeddioymaq kəndinə hücum edən silahlılarla atışmada kənd sakini Molla İsgəndər qətlə yetirilir.
  Bu dövrdə Lənkəranda fəaliyyət göstərən silahlı dəstələrin sayı-hesabı bilinmirdi. Bunların çoxu çar ordusunun əsgər və zabitləri olub, Rusiyada sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra kommunist bolşeviklərə xidmət etməyə başladılar.

  Erməni polkovniklər Avetisov və Makarovun Lənkəranda elədikləri

  Bəhs olunan dövrdə ingilislərin dayağı, milliyyətcə erməni olan polkovnik Avetisov və Makarovun qoşun hissələri Lənkəranda meydan oxuyurdular. Onlar general Tomsonun sədaqətli adamları idilər. Makarovun 5 min nəfərlik birləşmiş qoşunla hələ 1918-ci ilin dekabrında Lənkərana daxil olması bildirilir. Onların vəhşiliyindən cana gəlmiş camaat dövrün tanınmış ziyalılarından olan Teymur bəy Bayraməlibəyovu türk qoşunları baş komandanı Nuru Paşanın yanına göndərirlər. Lənkəran ziyalıları Nuru Paşaya göndərdikləri məktubda yazırdılar: “...Avetisov Lənkəranda ermənilərdən ibarət tərəfdarlar toplamışdır. O, 1919-cu il fevralın 1-də lənkəranlı Əkbər Qəribovun, Xəlil Nəcəfqulu oğlunun evinə quldur kimi basqın etmiş, evdəki qiymətli şeyləri aparmışdır. Belə biabırçılığa türk oğlu, müsəlman dözə bilməz. Xahiş edirik köməklik göstərəsiniz”.
  Polkovnik Makarovun dəstəsində qalan 100 nəfər silahlının hamısı ermənilər idi. Bu dəstənin üzvləri 1919-cu ilin yanvarında Böyük Bazarda Məşədi İbrahim Səmədovun dükanını dağıtmış, onun 15 min rubldan çox ərzaq və qeyri ərzaq mallarını götürüb aparırlar. Güllük məhəlləsində isə Mir Mehti Quluyevin 15 min rubulluq, Məşədi Cəbrayıl Abbasəliyevə məxsus dükanı dağıdaraq 18 min rubulluq parçanı aparırlar. Lakin çox çəkmir ki, polkovnik Makarovun qoşunu tərk-silah edilir.
  Lənkəranda fəaliyyət göstərən digər silahlı birləşmələrdən biri Muğan hökumətinin bolşevik və ermənilərdən ibarət olan bölmələri idi. Onun əsgərləri Yermalay mehmanxanasını zəbt edib oradan yatacaq, qab-qacaq və 25 min rubulluq şərab aparmışdılar. Bu dəstənin 3 erməni əsgəri mart ayında Yəhya Axundovun Böyük bazardakı dükanını qarət edib əlini və üzünü xəncərlə doğrayır, onun 3200 rubl pulunu alırlar. İki gün sonra isə ermənilər Kiçik bazarda Məşhədi Ruhullah Qasımovun dükanını talan edib arpa və ununu aparmaqla ona 5 min rubl zərər vururlar.
  Gərmətük kəndində Zülfüqar Hacı Məhəmməd oğlunun evinə soxulan erməni əsgərləri ondan pul tələb edirlər. İstədiklərinə nail olmayan ermənilər ev sahibinin ayaqlarını gülləbarana tuturlar. Erməni əsgərləri həmçinin Səfərəli Məşədi Cabbar oğlunu döyərək onun 7 min rubl pulunu və evinin əşyalarını, Balağa Məşhədi Manqay oğlunun pulunu və qiymətli ev əşyalarını aparırlar.

  Ermənilər Lənkəranın Vələdi kəndidndə

  Ermənilərin Vələdi kəndindəki zülm və qarətləri daha dözülməz idi. Müqavimət göstərən kənd sakinlərini yerindəcə güllələyirdilər. Onlar Ağahüseyn Cavad oğlunu ağaca sarıyıb güllələyirlər. Şahidlər onub bədənində 28 güllə yarasının olduğunu deyirdilər. Böyük Bazarda çayçı Dadaş ermənilər tərəfindən qılıncla ağır yaralanmışdır.
  Ermənilərlə birləşən Privolnı kəndindən olan ruslar Çaxırlı kəndini yandıraraq Mirzə Əhməd Əhmədovun qoyun və mal-qarasını, pulunu ələ keçirirlər. Bununla kifayətlənməyən ermənilər onun Biləsuvarda yerləşən su dəyirmanını əlindən alaraq Privolnudan olan Repinə verirlər.
  Lənkəran qəzasının Şahağacı və Potasər kəndləri Fyodor Uşubayev və Tkaçovun rus-erməni birləşmələrinin zülmündən çox əziyyət çəkirdilər. Camaat qorxu içində yaşayırdı. Onlar xalqı Cümhuriyyəti tanımamağa çağırır, müsəlmanları qorxu içində saxlamaq üçün kənd və şəhərlərdə piyada və atlarla dolaşırdılar. Uşubayevin əsgərləri Şahağacı kəndində Hüseyn Rəhim oğlunu, Məhəmməd Hacı Nəcəfəli oğlunu, Lənkəranda İrandan olan tələlbəni güllə ilə vurub öldürmüşdülər. May ayında ermənilər Seyidəkəran kəndində 3 kişini və 1 arvadı boğaraq öldürmüşdülər.
  1919-cu ilin ikinci yarısına qədər Lənkəran qəzası və Muğanın bir hissəsi tamamilə Azərbaycan hakimiyyətinin tabeliyinə keçməmişdi. Bu ərazilərdə kifayət qədər dövlətə müqavimət göstərən silahlı qüvvələr mövcud idi. Həmin qüvvələrin qəti surətdə məğlub edilməsi yalnız AXC Hərbi Nazirliyin birləşmələri tərəfindən həyata keçirilən 1919-cu ilin uğurlu avqust əməliyyatından sonra mümkün oldu.
  Bu gün heç kimə sirr deyil ki, gənc Azərbaycan Cümhuriyyəti bütün bölgələrdə nəzarəti bərpa eləyənə qədər həm Qarabağda, həm də Lənkəran uyezdində özbaşınalıqlar olmuşdu. Qarabağdakı məsələlərin kökü aydındır. Lənkəran uyezdində isə Kolçakın, Denikinin və bolşeviklərin hərbi qüvvələri buranı qan çanağına döndərmişdilər.

  Azərbaycan Respublikası Hərbiyyə Nazirliyinin Baş Qərargahının operativ kəşfiyyat idarəsinin məlumatından oxuyuruq: “Lənkəranda bolşeviklərin 1200-dən 1500-dək silahlı adamı var. Bunlar əsasən 1-ci Dünya Müharibəsində iştirak eləmiş ruslar və ermənilərdir. 2-ci qüvvə denikinçilərdir”. Bu qüvvələr Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Lənkəran uyezdində meydan sulayırdılar və hərəsi də bir “respublika” yaratdığını elan eləmişdilər. Bundan əziyyət çəkənlər isə təbii ki, yerli əhali idi. Cümhuriyyət ordusunun Lənkəran quberniyasında qayda-qanun yaratmasına qədər bu bölgədə İllarion Talixadze, Timofey Ulyantsev, Nikolay Tutuşkin, David Çirkin, Terentiy Suxorukin, İlyaşeviç və b.azğınlıq ediblər.
  Gənc Azərbaycan Cümhuriyyəti təbii ki bu durumla barışa bilməzdi və təcili tədbirlər görülməliydi. Hərbi Nazir Səməd bəy Mehmandarovun Lənkəran uyezdinin əhalisinə ünvanlanmış çağırışından oxuyuruq: “Vətəndaşlar, Azərbaycan Respublikası Hökumətinin iradəsilə mən Lənkəran uyezdində vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq, orda qayda-qanun yaratmaq, sizləri qatillərdən xilas eləmək üçün dəstə göndərirəm. Azərbaycan ordusu heç bir milli və dini ayrı-seçkiliyə yol vermədən Lənkəran uyezdinə qanunçuluq və ədalət gətirəcək, Silahlı qüvvələrin himayəsilə bölgədə tezliklə əmin-amanlıq bərpa olunacaq...
  ...Hər bir silahlı müqavimət ölüm hökmü ilə cəzalandırılacaq və orduya belə hallara qarşı amansız davranmaq əmri verilib. Öz növbəmdə həmçinin dəstənin rəisinə dinc əhaliyə qarşı heç bir zorakılığa yol verilməməsini tapşırmışam”.
  Cavad bəy Rza bəy oğlu Məlikyeqanov 1919-cu ildə Lənkəranın general-qubernatoru təyin edildikdən sonra denikinçilərə qarşı mübarizə daha da gücləndi.
  Beləliklə, general Səlimovun komandiri olduğu Cümhuriyyətin hərbi hissələri Lənkəran general-qubernatoru Cavad bəy Məlikyeqanovun rəhbərliyi ilə çoxdan bəri nizamsızlıqdan cana doymuş bölgəyə daxil olur və qısa müddətə həm bolşevikləri, həm də denikinçiləri buradan qovub çıxarır. General Səlimovun komandanlığı ilə Prişibdən Lənkərana qədər təntənə İlə keçid eləyən Azərbaycan ordusu yerli əhali tərəfindən “Yaşasın!” sədaları ilə qarşılanırdı.

  Mürvət Abbasov
  Tarix üzrə fəlsəfə doktoru.
  (Yazi Zahir Əmənov tərəfindən redaktə edilmişdir)R4suloffR4suloff
  replica Rolex watches 24 iyun 2016 16:26 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  Swiss engineering, precision cheap Zenith watchesbreitling replica watchescheap Girard-Perregaux watches crafted timepieces. We are manufacturers and sellers of these top quality breitling replica watches</span> replica watches,we can providecheap Mido watchesyou the breitling replica watchescheap MONTBLANC watches cheapest factory price and the best quality cheap Blancpain watchesbreitling replica watches products.

  These products are not cheap imitations, they are genuine replicas of the real products. All <strong>breitling replica watches</strong> .cheap NOMOS watchesour replica watches have alike look and feel of the original replica Longines ukbreitling replica watches</em> products. Swiss luxury watchWearing these expensive looking cheap replica Rolexreplica watches is prestigious, they make a statement at work and at play
  Cavab yaz
  miu miu outlet 26 iyun 2016 20:51 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  Osborne account seeks to calm fears George Osborne will affair a account aboriginal on Monday morning in a bid to calm markets afterwards the abruptness Brexit vote triggered agitation on Friday.The Adjudicator has not announced about back the Leave attack won Thursday's referendum.His aim will be to accommodate advance about replica watches uk the UK's bread-and-butter and banking stability, a Treasury official said.Before that account the batter fell further, down addition 2.6% adjoin the dollar at $1.34.Mr Osborne will broadcast his comments afore European markets accessible at 08:00miu miu replica .A Treasury agent said: "The Adjudicator will accomplish a account to accommodate advance about banking and bread-and-butter adherence in ablaze of the acclamation aftereffect and the accomplishments that he and the blow of the government will be demography to assure the civic absorption over the advancing period."Governor Mark Carney said on Friday said the Bank was accessible to accommodate £250bn of added funds to chloe replica abutment banking markets.Leave apostle Boris Johnson - a adversary to become Conservative affair baton - said Mr Carney should abide in his job admitting advancing beneath blaze from some Brexit campaigners for highlighting the risks of abrogation the European Union.
  Cavab yaz
  dengdeng 24 iyul 2016 20:18 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  Big stars favorite Replica Hermes Handbag full luxury star quality.The Replica Prada Handbags is most of the superstard best choice.From a Replica Omegato a Replica IWC to a vintage Replica Rolex, there are superb timepieces in the four-figure range-many of which will hold their value,You don’t have to spend five figures to get a great Replica Breitling.When looking for a Rolex Air King in this price range, there are a few things to keep in mind.

  Replica Hermes Handbag

  Replica Prada Handbags

  Replica Omega

  Replica IWC

  Replica Rolex

  Replica Breitling

  Rolex Air King
  Cavab yaz
  John Smith 27 iyul 2016 19:17 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  Want to buy watches friends can come take a look at the newly opened shop
  a lot of concessions , high quality assurance
  replika breitling
  Cavab yaz
  iphonecase 21 avqust 2016 19:08 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  apple iphone four Back covers totally cover the back again facet of the apple iphone defending it and are frequently created of top of the range plastic.
  Hermes iPhone 6 Plus Cases
  Kate Spade iPhone 6 Plus Cases
  Michael Kors iPhone 6 Plus Cases
  Tory Burch iPhone 6 Plus Cases
  Cavab yaz
  faksjf 29 avqust 2016 05:06 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  Isn’t that absolutely the argumentation aftereffect of “our” succes? We all capital the prices to go up, we all capital the apple to replica watches uk see how appropriate our attenuate watches are and for years you could acquisition abundant offers accessible to the bazaar if you just paid 10-20 % added afresh the rest. This badly afflicted and prices for acceptable superior are abundant college than afore because accession best rolex replica has become actual populair. Logically accordingly everybody complains, the bargain houses, the dealers and the collectors, they all ambition more…..Let’s be honest, 2 actor is for a lot of humans activity changing. Abounding will never acquire that abundant in their accomplished life. Spending it on a best rolex replica is special, actual special!

  The top 1 % of the market, the air-conditioned affluent that can calmly allow abacus accession of such bays to their collection, are befitting the bargain houses alive. The 5 x best rolex replica pictured aloft accept now been awash for 7 million, whilst 4-6 years ago they costed about 2 million, authoritative a acknowledgment of 4 to 5 actor profit, that is insane! Not abounding stocks, gold, bonds or absolute acreage accept such a performance. Thus abounding added affluent access the replica watches uk, diamond, car and art bazaar authoritative huge profits. Partly because money is not accompany annihilation at the coffer but alone because attenuate iconic architecture in abundant action has been accurate to be a save investment in asperous times. Museums for instance about the apple are badly popular, answer the accent of replica watches their curated rarities to the public.
  Cavab yaz
  motnres 7 dekabr 2016 21:54 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  La montre est livré avec un cadran noir avec <a href="http://www.frrepliquemontre.com" title="replique montre">replique montre</a> trois subdials blanc. Bien que le cadran semble occupé, il s'est quand même étonnamment facile à lire. Comme tous les navitiers, le cadran noir distinctif dispose d'une fenêtre de date, ainsi que des marqueurs de trois heures. Une autre touche agréable devrait être le <a href="http://www.repliquemontresfrance.com" title="fausse montre">fausse montre</a> fait que les mains pour chacun des subdials sont faites avec le même acier inoxydable brillant juste comme le cas. Cependant, le fond du cadran est blanc argenté ayant un motif rayonnant qui contraste bien avec le cadran noir.
  Tout comme l'original, cette <a href="http://www.frrepliquemontre.net" title="replique de montre">replique de montre</a> Breitling Navitimer 01 est un type classique à deux poussoirs. La montre est livrée avec un bouton marche / arrêt. En outre, il dispose d'un bouton de réinitialisation. La sensation <a href="http://www.breitlingreplique.com" title="replique breitling">replique breitling</a> des boutons peut être mesurée avec juste un clic satisfaisant. Une autre chose de mon examen était que, au début, les boutons sont apparus un peu dur. Mais ce n'est pas un problème. Une chose que je dois féliciter de cette <a href="http://www.etamontre.fr" title="replique montre de luxe">replique montre de luxe</a>, c'est qu'il a été fabriqué très bien.

  La montre est livré avec un cadran replique montre noir avec trois subdials blanc. Bien que le cadran semble occupé, il s'est quand même étonnamment facile à lire. Comme tous les navitiers, le cadran noir distinctif dispose d'une fenêtre de date, ainsi que fausse montre des marqueurs de trois heures. Une autre touche agréable devrait être le fait que les mains pour

  cadran replique de montre est blanc argenté ayant un motif rayonnant qui contraste bien avec le cadran noir.
  Tout comme l'original, cette réplique Breitling Navitimer 01 est un type classique à deux poussoirs. La replique breitling est livrée avec un bouton marche / arrêt. En outre, il dispose d'un bouton de réinitialisation. La sensation des boutons peut être replique montre de luxe mesurée
  Cavab yaz
  obab 31 mart 2017 18:33 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  I also really think this replica watches sale
  Rolex Submariner Replica Watch in totally matte buy replica watches black looks awesome, and that will probably be my Breitling replica next Rolex Replica Watch investment.
  Cavab yaz
  ndossan 6 aprel 2017 15:37 [com-editRedaktə et[/com-edit]

  Non hanno mai la briga di entrare nei replica orologi svizzeri dettagli, né sono interessati a ciò che indossano fintanto che serve il loro scopo. Gli orologi Bvlgari repliche ingannare entrambi.
  Cavab yaz

  Lənkəran Şəhər Polis Şöbəsinin rəisindən şikayət var

  Həmin şöbənin sabiq zabiti bildirir ki, bu günlərdə Lənkərana gələcək Azərbaycan Daxili İşlər Naziri, general polkovnik, cənab Ramil Usubovun qəbuluna girməmək üçün onu şərləyib həbs etdirmək istəyirlər. Həmin zabitin Yaşar...

  Qədim Muğan||--||

   Azərbaycan Respublikası ərazisində bir Muğaniyyə və bir də Muğan olmuşdur. Bizim yazdıqlarımız Muğaniyyə deyil, Muğan haqqında olacaq....

  Mart qırğını cənubda necə reallaşdı?||--||

   Lənkərana yerləşdirilmiş erməni, rus qoşunları burada hansı fəlakətlər törətdilər...

  Azərbaycanın ən uzunömürlü paytaxtı - Şamaxı||--||

   Şamaxını niyə gözəl kral şəhəri adlandırırdılar?...

  1990-cı ilin Lənkəran faciəsi||--||

   Lənkəran cəbhəçiləri Lənkəranda hökumət idarələrini niyə boykot etdilər? Haftoni meşəsində rus qoşunları ilə cəbhəçilər niyə atışdı? Əlikram Hümbətov cəbhəçilər üçün hansı problemləri yaratdı? Ulyanovska aparılan 37...

  Rəy əlavə edin
  Rəy yazarsan html kodlardan istifadə edə bilərsiniz

  Kodu daxil edin:
  Təhlükəsizlik kodunun təsviri üçün bu şəkildəki kodu daxil edin
  yenilə, əgər kod görünmürsəİyun 2017 (34)
May 2017 (35)
Aprel 2017 (9)
Mart 2017 (4)
Fevral 2017 (1)
Yanvar 2017 (4)
«    İyun 2016    »
BeÇaÇCaCŞB
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Web Design: Rasuloff