• Burada sizin reklamınız ola bilər!
  • Məktub yaz
 

Masallı. Qeydə alınan namizədlər. 70 və 71 saylı seçki dairələri


70 saylı seçki dairəsi üzrə

Soyadı, adı, atasının adı

Doğum tarixi

Təhsili, ixtisası

Əsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)

BAĞIŞOV ŞAMXAL İMAMƏDDİN


03.01.1993


Ali, İqtisadçı


İŞSİZ


BƏHRƏMOV ALAY AYDIN


11.12.1966


Orta ixtisas, Hüquqşünas


"ŞTUTQART" MMC


CƏFƏROV ƏLİ QURBAN


01.03.1962


Ali, Mədəni-maarif


DEMOKRATİK İSLAHATLAR PARTİYASI


ƏKBƏROV TALEH BALAĞA


18.07.1976


Ali, İqtisadçı


BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ


ƏLİYEVA AYTƏN ƏDALƏT


20.08.1994


Ali, Müəllim


MASALLI RAYON DƏLLƏKOBA KƏND ÜMUMİ ORTA MƏKTƏBİ


ƏSGƏROV İLYAS NOVRUZ


22.12.1962


Ali, Mühəndis


"FORİELLA" MMC


EYNULLAYEV MƏMMƏDAĞA BƏNDALİ


01.01.1954


Ali, İqtisadçı


İŞSİZ


ƏZİMOV SƏFA SEVDAGƏR


27.12.1967


Ali, Müəllim


MASALLI ŞƏHƏR N.NƏRİMANOV ADINA 2 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏB


HACIYEV HÜSEYN SUDEYF


02.11.1962


Orta, Yoxdur


İŞSİZ


HEYDƏROV FAİQ MEHDİ


22.01.1956


Orta ixtisas, Avtomobil istismarı


İŞSİZ


MƏMMƏDOV MƏŞHUR ŞAHBAZ


04.10.1963


Ali, İqtisadçı


AZƏRBAYCAN MEBEL İSTEHSALÇILARI ASSOSİASİYASI


MƏMMƏDOVA NAİDƏ ŞAKİR


31.03.1962


Ali, Müəllim


MASALLI RAYON Q.İSMAYILOV ADINA ŞƏRƏFƏ KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİ


PİRİYEVA ÜLKƏR SÖHBƏT


24.08.1988


Ali, Filoloq


İŞSİZ


SEYİDZADƏ MİRAQİL MİRAMİN


04.08.1984


Ali, Politoloq


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI


ŞÜKÜROV XALIQ HEYBƏT


20.07.1976


Ali, Hüquqşünas


AZƏRBAYCAN KOOPERASİYA UNİVERSİTETİ


TALIŞXANOV MİRƏDALƏT VASİF


18.11.1956


Ali, Hüquqşünas


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI


VAHABOV MİRNİZAM VAHAB


09.06.1953


Ali, Həkim


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN APARATI


XƏLİLOV CƏLİL MALİK


09.08.1958


Ali, Politoloq


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜHARİBƏ, ƏMƏK VƏ SİLAHLI QÜVVƏLƏR VETERANLARI TƏŞKİLATI71 saylı seçki dairəsi üzrə

Adı, atasının adı

Doğum tarixi

Təhsili, ixtisası

Əsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)

AĞAYEV CƏBRAYIL CƏFƏR

26.07.1961

Ali, Müəllim

SIĞDAŞ KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİM

AĞAYEV FAİQ CÜMŞÜD

09.07.1957

Ali, Texnoloq

VHP-NİN MASALLI RAYON TƏŞKİLATININ SƏDRİ

AĞAYEV QƏDİM ŞƏMŞİR

16.02.1995

Ali, İnformatika

MASALLI RAYONU QIZILAVAR KƏND ATS-İNDƏ ELEKTROMEXANİK

CƏBRAYILOV FİRDOVSİ İBADULLA

25.10.1978

Ali, Maliyyə-Kredit

SƏBAİL BƏLƏDİYYƏSİ ÜZVÜ

ƏHƏDOV CÜMŞÜD NOVRUZ

22.03.1959

Ali, Müəllim

TÜKLƏ KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİM

ƏHMƏDOV AZAD MƏHƏDDIN

20.11.1958

Ali, Texnik

IŞSIZ

ƏLİYEV RÜFƏT AZƏR

14.07.1988

Orta ixtisas, Hüquqşünas

XÜSUSİ MÜLKİYYƏTÇİ

FƏTTAHOVA AFƏR PƏRVİZ

25.04.1964

Ali, Müəllim

ADPU-DƏ BAŞ MÜƏLLİM

HÜSEYNOVA DİLARƏ MƏMMƏD

02.08.1981

Ali, Əmtəəşünas

MASALLI DÖVLƏT REGİONAL KOLLECİNDƏ ƏYANİ ŞÖBƏ MÜDİRİ

İSGƏNDƏROV ANAR CAMAL

10.01.1956

Ali, Tarixçi

BAKI DÖVLƏT ÜNİVERSİTETİNDƏ KAFEDRA MÜDİRİ

MƏCİDLİ SAKİT HƏMİD

15.04.1977

Ali, İlahiyyatçı

SADİQ MMC-NİN DREKTORU

MİRZƏYEV VÜSAL BALOĞLAN

10.07.1989

Ali, İnformatika

RABİTƏ BANK MASALLI FİLİALI XƏZİNƏDAR

NAĞIYEV SAKİT TURAC

19.04.1974

Ali, Mexanik

XÜSUSİ MÜLKİYYƏTÇİ

QULİYEV NƏCMƏDDİN MƏMMƏD

05.10.1958

Ali, Tarixçi

İ.NAĞIYEV ADINA BORADİGAH QƏSƏBƏ 2 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİNDƏ TƏSƏRRUFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

QURBANOV ƏFLATUN RAUF

10.11.1985

Ali, Regionşünaslıq

ƏRKİVAN QƏSƏBƏSİ 1 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİM

RƏHİMOV ALLAHVERDİ XANLAR

06.04.1963

Ali, Geoloq

İŞSİZ

ŞAHMURADOV VASİLİ SƏFƏRƏLİ

26.11.1985

Orta, Yoxdur

XÜSUSİ MÜLKİYYƏTÇİ

ŞÜKÜROV MİRƏKBƏR MİRBABA

10.05.1958

Ali, İqtisadçı

BAKI MƏİŞƏT MAŞINLARI ASC-DƏ SƏDR MÜARəy yaz
  • Elanlar
  • Yazarlar
  • PDF

Zahir Amanaov

  • 21:19
  • 2 009

Sosialda Biz
  • Vkontakt
  • Facebook
  • Twitter